Medarbeidere

Jon Anders Hasle (H)

Advokat

Møterett for Høyesterett

hasle@advhasle.no / 958 36 001

Hasle ble uteksaminert fra Universitet i Oslo i 1995. Han har i flere år hatt oppdrag som sensor på Universitetet, og har siden 1996 arbeidet i rettspleien, særlig med straffesaker. Han har vært selvstendig advokat siden 1998. Etter to års praksis i Oslo etablerte han i 2000 Advokathuset Tønsberg, nå Advokatfirmaet Hasle. Han jobber hovedsakelig som forsvarer i straffesaker.

Tollef Skobba

Advokat

skobba@advhasle.no / 918 88 474

Skobba ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2003. Han startet samme år som advokatfullmektig i firmaet. Skobba arbeider som forsvarer i straffesaker.

Sverre Sjøvold

Advokat

sjovold@advhasle.no / 952 82 798

Sjøvold ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2010. Han begynte samme år som advokatfullmektig og har fortsatt som advokat og partner. Han arbeider primært med straffesaker og barnevernssaker.

Arve André Larsen

Advokat

larsen@advhasle.no / 458 64 322

Larsen ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2012. Han begynte samme år som advokatfullmektig og har fortsatt som advokat og partner. Han arbeider primært med straffesaker, barnevern – og barnefordelingssaker.

Chamkor Singh Nagra

Advokat

nagra@advhasle.no / 415 92 881

Nagra ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2012. Han begynte samme år som advokatfullmektig og har fortsatt som advokat og partner. Han arbeider hovedsakelig med straffesaker og utlendingssaker.

André S. Lauritsen

Advokat

lauritsen@advhasle.no / 411 03 231

Lauritsen ble uteksaminert ved Universitet i Oslo i 2012. Han begynte som advokatfullmektig fra 2013 ved vårt kontor der han har fortsatt som advokat og partner. Han arbeider primært med barnevern- og barnesaker (fast bosted, samvær og foreldreansvar).

Augund M. Krogh

Advokat

krogh@advhasle.no / 920 48 148

Krogh ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2015. Han begynte samme år som advokatfullmektig ved vårt kontor der han har fortsatt som advokat og partner. Krogh jobber primært med straffesaker og barnevern- og barnefordelingssaker.

Stian Mork Sletten

Advokat

sletten@advhasle.no / 454 21 180

Sletten ble uteksaminert ved Universitetet i Bergen i 2018. Han har arbeidet som ved vårt kontor siden da. Han jobber primært med straffesaker, men også mye rundt temaer som omhandler psykisk syke.

Per Bjørnar Fjeld Hegelstad

Advokat

hegelstad@advhasle.no / 464 28 843

Hegelstad ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2016. Han har arbeidet som advokatfullmektig og seinere som advokat ved vårt kontor siden august 2017. Hegelstad jobber primært med straffesaker.

Magnus Torfoss

Advokat

torfoss@advhasle.no / 971 83 536

Torfoss ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2019. Han har arbeidet som advokatfullmektig og deretter som advokat ved vårt kontor siden januar 2020. Han arbeider primært med straffesaker, men også i ulike saker hvor det er fri rettshjelp.

Ola Sønju Bårnes

Advokat

barnes@advhasle.no / 926 50 657

Bårnes ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen 2020. Han har arbeidet ved vårt kontor siden november 2020. Han arbeider primært med straffesaker, men også i ulike saker hvor det er fri rettshjelp. Han har tidligere arbeidet i NAV Arbeid og Ytelser.

Jon Gunnar Christensen

Advokat

christensen@advhasle.no / 478 74 970

Christensen ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2020. Han har arbeidet ved vårt kontor siden november 2020. Han arbeider primært med straffesaker, men også i ulike saker hvor det er fri rettshjelp. Han har tidligere arbeidet i NAV Arbeid og Ytelser og Juridisk Rådgivning for Kvinner.

Endre Skiri

Advokatfullmektig

skiri@advhasle.no / 476 32 093

Endre Skiri ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2021. Han har arbeidet ved vårt kontor siden mars 2022. Han arbeider primært med straffesaker, men også i ulike saker hvor det er fri rettshjelp.

Sofie Faye

Advokatfullmektig

faye@advhasle.no/970 27 887

Faye ble uteksaminert fra Universitet i Bergen i 2022, og har arbeidet ved vårt kontor siden august 2022. Faye skrev masteravhandling om de strafferettslige reglene for rus og utilregnelighet, og har tidligere erfaring fra UDI og Gatejuristen. Faye arbeider primært med straffesaker, men også i ulike saker hvor det er fri rettshjelp.

Charlotte Magdalene Andersen

Advokatfullmektig

andersen@advhasle.no/957 48 217

Andersen ble uteksaminert fra Universitet i Oslo i 2022 og har arbeidet ved vårt kontor siden oktober 2022. Andersen har tidligere studert økonomi hvor hun ble uteksaminert fra Queen Mary University of London med Master of Science in finance and investment i 2013. Andersen har fra før erfaring fra Skatteetaten, Finanstilsynet og privat næringsliv. Andersen arbeider primært med straffesaker, men også i ulike saker hvor det er fri rettshjelp.

Tore Moen

Advokatfullmektig

moen@advhasle.no /477 57 820 

Moen ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2022. Han startet som advokatfullmektig i firmaet i 2023, og jobber primært med straffesaker. Moen har tidligere jobbet i fengselsgruppa i Jussbuss, Lovdata og ved Institutt for offentlig rett ved UiO. Der hadde han en stilling som vitenskapelig assistent og skrev masteroppgave om oppsettende virkning i fengslingssaker. Han har også erfaring som oppgaveretter og kollokvieveileder ved UiO og fra praktikantopphold i flere advokatfirmaer.

Ragnhild Torgensen

Advokat

torgersen@advhasle.no /975 10 520

Torgersen ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2003 og har siden arbeidet som advokat og dommerfullmektig. Hun begynte ved vårt kontor i januar 2024. Hun arbeider med straffesaker, barnevernssaker og barnefordelingssaker.

Svein-Thomas Tvedt

Advokatfullmektig

tvedt@advhasle.no /908 47 483

Tvedt ble uteksaminert fra Aalborg Universitet i 2023, hvor han skrev masteravhandling om langvarige siktelser i strafferetten. Han spesialiserte seg der også innen cybercrime. Han har arbeidet ved vårt kontor siden november 2023. Tvedt har særlige datatekniske ferdigheter, og har tidligere erfaring som IT-konsulent. Han arbeider primær med strafferett, men også ulike saker med fri rettshjelp.