Medarbeidere

Jon Anders Hasle (H)

Advokat / Partner

Møterett for Høyesterett

hasle@advhasle.no / 958 36 001

Hasle ble uteksaminert fra Universitet i Oslo i 1995. Han har i flere år hatt oppdrag som sensor på Universitetet, og har siden 1996 arbeidet i Rettspleien, særlig med Straffesaker. Han har vært selvstendig advokat siden 1998. Etter to års praksis i Oslo etablerte han i 2000 Advokathuset Tønsberg, nå Advokatfirmaet Hasle. Han arbeider primært som forsvarer i Straffesaker.

Tollef Skobba

Advokat / Partner

skobba@advhasle.no / 918 88 474

Skobba ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2003. Han startet samme år som advokatfullmektig i firmaet. Skobba arbeider primært som forsvarer i Straffesaker.  

Sverre Sjøvold

Advokat / Partner

sjovold@advhasle.no / 952 82 798

Sjøvold ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2010. Han begynte samme år som advokatfullmektig og har fortsatt som advokat og partner. Han arbeider primært med Straffesaker og Barnevernssaker. 

Arve André Larsen

Advokat / Partner

larsen@advhasle.no / 458 64 322

Larsen ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2012. Han begynte samme år som advokatfullmektig og har fortsatt som advokat og partner. Han arbeider primært med Straffesaker, Barnevern – og Barnefordelingssaker. 

Chamkor Singh Nagra

Advokat / Partner

nagra@advhasle.no / 415 92 881

Nagra ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2012. Han begynte samme år som advokatfullmektig og har fortsatt som advokat og partner. Han arbeider primært med Straffesaker og Utlendingssaker. 

André S. Lauritsen

Advokat / Partner

lauritsen@advhasle.no / 411 03 231

Lauritsen ble uteksaminert ved Universitet i Oslo i 2012. Han begynte samme år som advokatfullmektig, fra 2013 ved vårt kontor der han har fortsatt som advokat og partner. Han arbeider primært med Barnevern- og Barnesaker (fast bosted, samvær og foreldreansvar).  

Augund M. Krogh

Advokat / Partner

krogh@advhasle.no / 920 48 148

Krogh ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2015. Han begynte samme år som advokatfullmektig, fra 2013 ved vårt kontor der han har fortsatt som advokat og partner. Krogh jobber primært med Straffesaker og Barnevern- og Barnefordelingssaker. 

Stian Mork Sletten

Advokat

sletten@advhasle.no / 454 21 180

Sletten ble uteksaminert ved Universitetet i Bergen i 2018. Han har arbeidet som ved vårt kontor siden da. Han jobber primært med Straffesaker, men også mye rundt temaer som omhandler psykisk syke.

Per Bjørnar Fjeld Hegelstad

Advokat

hegelstad@advhasle.no / 464 28 843

Hegelstad ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2016. Han har arbeidet som advokatfullmektig og seinere som advokat ved vårt kontor siden august 2017. Hegelstad jobber primært med Straffesaker. 

Magnus Torfoss

Advokatfullmektig

torfoss@advhasle.no / 971 83 536

Torfoss ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2019. Han har arbeidet som ved vårt kontor siden januar 2020. Han arbeider primært med Straffesaker, men også i ulike saker hvor det er fri rettshjelp.

Ola Sønju Bårnes

Advokatfullmektig

barnes@advhasle.no / 926 50 657

Bårnes ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen 2020. Han har arbeidet ved vårt kontor siden november 2020. Han arbeider primært med straffesaker, men også i ulike saker hvor det er fri rettshjelp. Han har tidligere arbeidet i NAV Arbeid og Ytelser.

Jon Gunnar Christensen

Advokatfullmektig

christensen@advhasle.no / 478 74 970

Christensen ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2020. Han har arbeidet ved vårt kontor siden november 2020. Han arbeider primært med straffesaker, men også i ulike saker hvor det er fri rettshjelp. Han har tidligere arbeidet i NAV Arbeid og Ytelser og Juridisk Rådgivning for Kvinner.

Christina Ree Ytterbøe

Advokatfullmektig

ytterboe@advhasle.no / 954 03 245 

Ytterbøe ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2021. Hun har arbeidet som ved vårt kontor siden august 2021. Hun arbeider primært med straffesaker, men også i ulike saker hvor det er fri rettshjelp. Hun har tidligere arbeidet i Jussbuss. Ytterbøe har også bachelor i psykologi fra Universitetet i Oslo.

Endre Skiri

Advokatfullmektig

skiri@advhasle.no / 476 32 093

Endre Skiri ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2021. Han har arbeidet ved vårt kontor siden mars 2022. Han arbeider primært med straffesaker, men også i ulike saker hvor det er fri rettshjelp